HEMS on kansainvälisesti käytetty lyhenne englanninkielisistä sanoista Helicopter Emergency Medical Service, joka tarkoittaa kiireellistä lääkärihelikopteritoimintaa.

HEMS-toiminta tarjoaa korkealaatuista ensihoitoa äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa. Lääkärihelikoptereiden nopea reagointikyky ja ensihoidon laaja toimintasäde turvaavat kansalaisten tasa-arvoisen aseman ensihoitolääkäripalvelujen saajina.

Kiireellinen helikopteritoiminta on kiinteä osa korkealaatuista ensihoitopalvelua ja sillä on merkittävä rooli nopean hoidon saavutettavuudessa erityisesti haja-asutusalueilla sekä vaikeassa maastossa. Täysin ensihoitovalmiuksin varustellut HEMS-helikopterit pelastavat vuosittain satojen potilaiden hengen nopealla toiminnalla.

HEMS-yksiköt ovat päivystysvalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa läpi vuoden ja lähtövalmiina 3-5 minuutissa hälytyksestä. Miehistöön kuuluu lentäjän ja lentoavustajan ohella lääkäreitä ja hoitajia, jotka ovat saaneet tehtävään erityiskoulutuksen.

Kuva: FinnHEMS Oy, Nicolas Gouhier

HEMS Suomessa